Insoluble Plastic Microbeads

Sú definované ako akékoľvek zámerne pridané, vo vode nerozpustné, pevné plastové častice (veľkosť 5 mm alebo menej) používané na exfoliáciu alebo čistenie v zmývateľných výrobkoch osobnej starostlivosti. Existuje obava, že množstvo plastového odpadu v našom morskom prostredí môže poškodiť ekosystémy a mikroplastové častice, ktoré sa dostanú do morského prostredia, môžu byť spotrebované morským životom. V októbri 2015 Cosmetics Europe odporučila svojim členom, aby do roku 2020 prestali používať syntetické, pevné, plastové častice (mikroguľôčky) používané na exfoliáciu a čistenie.