Mercury Compounds (Thimerisol)

Používa sa ako konzervačná látka vo vakcínach, kozmetike, tetovacích farbách, očných kvapkách. Toxicita ortuti a jej zlúčenín je podrobne zdokumentovaná vo vedeckej literatúre. Niektoré zlúčeniny ortuti sa môžu pri lokálnej aplikácii absorbovať cez kožu a hromadiť sa v tele. V závislosti od formy ortuti môže mať vystavenie dostatočne vysokým koncentráciám za následok alergické reakcie, podráždenie kože alebo neurotoxicitu. FDA zakázala ortuť vo väčšine kozmetických prípravkov v roku 1974. FDA rozhodla, že zlúčeniny ortuti sa môžu používať v kozmetických výrobkoch len v stopových množstvách ako konzervačná látka.