UPOZORNENIE
Obsah tejto webovej stránky slúži len na informačné účely a nepredstavuje lekársku pomoc. Obsah uvedený na stránke a ponúkané produkty  nie sú určené ako náhrada za odbornú lekársku starostlivosť, diagnostiku alebo liečbu. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa zdravotného stavu vždy vyhľadajte radu lekára, alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Nikdy nezanedbávajte odbornú lekársku starostlivosť, ani ju neodkladajte kvôli niečomu, čo ste si prečítali na tejto webovej stránke.

Individuálne skúsenosti zákazníkov s produktami starostlivosti o pleť Innocan, alebo akýmikoľvek inými produktmi Innocan, sa môžu líšiť, pokiaľ ide o účinnosť a potenciálne nežiaduce reakcie. Výsledky uvedené v referenciách pochádzajú od skutočných zákazníkov, ktorí používali produkty Innocan, ale rovnaké výsledky nie sú zaručené. Jednotlivé výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu pleti, citlivosti, veku a histórie starostlivosti o pleť, ako aj od spôsobu aplikácie produktu a ďalších osobných vlastností.

Pred použitím je vhodné otestovať produkt na malej ploche pokožky, aby ste zistili citlivosť alebo prípadnú alergickú reakciu. Ak nastane podráždenie, prispôsobte použitie. Ak podráždenie pretrváva, prerušte používanie a v nepravdepodobnom prípade silného podráždenia vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. US DNA, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť ani neručí za žiadne nepriaznivé dôsledky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania produktov Innocan.

Ak máte podozrenie, že máte zdravotný problém, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnú pohotovostnú službu.