BHA (butylated hydroxyanisole)

je blízko príbuzné syntetické antioxidanty používané ako konzervačné látky v rúžoch a zvlhčovačoch, okrem iného v kozmetike. Široko sa používajú aj ako konzervačné látky v potravinách. Tieto chemikálie sú spojené s niekoľkými zdravotnými problémami vrátane narušenia endokrinného systému, toxicity orgánových systémov a môžu vyvolať alergické reakcie v koži.