Toluene

je toxická chemikália používaná vo výrobkoch na nechty a vo farbách na vlasy. Môže spôsobiť vývojovú a reprodukčnú toxicitu, toxicitu orgánového systému a podráždenie. EÚ klasifikuje toluén ako dráždivú látku pre kožu (iba pre výrobky na použitie na pokožku).