Transparentnosť

je cesta, ktorou sa uberáme od začiatku vývoja našich produktov a značiek.

Predstavuje pre nás tri základné piliere, ktoré považujeme za najdôležitejšie v našom podnikaní:

POCTIVOSŤ, DÔVERYHODNOSŤ A INFORMOVANOSŤ.

Poctivosť sa odráža vo vysokých nárokoch na všetky naše produkty. Vyberáme pre Vás len tie najlepšie ingrediencie a o všetkých Vás poctivo informujeme. Rovnako poctivo Vás informujeme aj o zložkách, ktorým sa vyhýbame.

Detailné informácie o zložení produktov nájdete nielen na našej webovej stránke, ale aj sociálnych sieťach a na štítkoch našich produktov.

Zdieľaním informácií a poctivým prístupom sa snažíme krok za krokom získavať dôveru všetkých Vás, našich súčasných ako aj budúcich zákazníkov.