Udržateľnosť

Žijeme v dobe rastúceho globálneho povedomia o sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Na celom svete si ľudia čoraz viac uvedomujú negatívne vplyvy priemyslu na životné prostredie súvisiace s ťažbou uhlia, ropy alebo používaním plastov.

Rôzne ropné deriváty sú často používané aj v konvenčnej kozmetike a z dlhodobého hľadiska sú toxické a deštruktívne tak pre životné prostredie, ako aj našu pokožku. Nepretržité používanie týchto chemikálií môže spôsobiť nielen pálenie, štípanie, začervenanie a podráždenie pokožky, ale aj narušenie hormonálnej rovnováhy.

My v SHIR™ si naopak vyberáme čistú krásu; investujeme do dlhodobého zdravia a krásy nielen pre nás, ale aj pre životné prostredie. Udržateľnosť je čoraz dôležitejšia, či už zvažujeme účinky produktu na osobné zdravie, ale aj vplyv, ktorý má naše podnikanie na pôdu, biotopy voľne žijúcich živočíchov a ľudí, ktorí pracujú na každej úrovni dodávateľského reťazca. Práve preto sa snažíme prispievať k environmentálnej udržateľnosti na všetkých rovinách nášho podnikania – od procesu získavania ingrediencií cez výrobu až po samotný produkt a jeho balenie.

Jedným zo spôsobov, ako produkovať menej odpadu, je práve udržateľné balenie. V SHIR™ je väčšina našich obalov vyrobená zo skla, ktoré je vysoko recyklovateľné a možno ho znova a znova použiť. Úplne recyklovateľné sú aj naše kartóny a obaly. Okrem balenia sa snažíme udržateľným spôsobom získavať aj ingrediencie – namiesto produktov, ktoré sú plné chemikálií, sa snažíme používať v čo najvyššej miere prírodné zložky.

Chceme rásť a zlepšovať sa, no za každých okolností udržateľným spôsobom.