Triclosan

je antibakteriálne a protiplesňové činidlo. Je široko používaný ako konzervačný a antimikrobiálny prostriedok vo výrobkoch osobnej starostlivosti, ako sú mydlá, pleťové krémy, zubné pasty a dezodoranty. Triclosan je endokrinný disruptor. Laboratórne štúdie a štúdie na zvieratách naznačujú, že chemikália môže ovplyvniť reprodukciu a vývoj. 9. septembra 2016 FDA zakázala začlenenie triclosanových výrobkov do domácností mydla a nasledujúci rok zabránila spoločnostiam používať triclosan vo voľnopredajných antiseptických výrobkoch pre zdravotnú starostlivosť bez kontroly pred uvedením na trh. Triclosan bol v Európskej únii zakázaný aj vo výrobkoch osobnej starostlivosti.