Parrafin

Kvapalný parafínový olej je minerálny olej a je vedľajším produktom pri destilácii ropy. Je to priehľadný, bezfarebný olej bez zápachu a chuti. Parafínový olej a parafínový vosk našli v modernej dobe širokú škálu priemyselných, medicínskych, ako aj kozmetických použití. Je známe, že parafín upcháva póry a parafínový olej môže predstavovať určité zdravotné riziká, najmä ak je vdýchnutý alebo požitý a v dôsledku opakovaného alebo dlhodobého vystavenia pokožky.