Parabens

Sú konzervačné látky používané v širokej škále produktov osobnej starostlivosti a potravín na zabránenie rastu mikróbov. Niektoré parabény sú potenciálne endokrinné disruptory vďaka svojej schopnosti napodobňovať estrogén. V bunkových štúdiách sa zistilo, že parabény sa slabo viažu na estrogénové receptory.