Nanoparticles

Nanomateriály sú chemické látky alebo materiály, ktoré sa vyrábajú a používajú vo veľmi malom rozsahu. V kozmetických výrobkoch sa „nanomateriál“ vzťahuje na nerozpustný alebo bioperzistentný a zámerne vyrobený materiál. Nanomateriál má jeden alebo viac vonkajších rozmerov alebo vnútornú štruktúru v rozsahu od 1 do 100 nm. Právne predpisy EÚ poskytujú vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia tam, kde sa v kozmetických výrobkoch používajú nanomateriály.