Lead

Je to chemický prvok, ktorého toxicita u ľudí bola dobre zdokumentovaná (CDC Tox Profile). Môže sa vyskytovať ako nečistota v zložkách používaných v kozmetických výrobkoch na pery a externe aplikovaných kozmetických prípravkoch v dôsledku prítomnosti pozadia v životnom prostredí. V decembri 2016 vydala FDA návrh usmernenia o odporúčanej maximálnej hladine olova v kozmetike.