Formaldehydes

je prirodzene sa vyskytujúca chemikália, ktorú takmer každý živý živočích a rastlina produkuje na rôznych úrovniach počas svojho života. Formaldehyd sa používa ako konzervačná látka na ničenie mikroorganizmov alebo na zabránenie alebo inhibíciu ich rastu vo výrobkoch. Vysoká úroveň vystavenia formaldehydu, najmä v kozmetických výrobkoch, môže spôsobiť podráždenie zmyslov, senzibilizáciu pokožky, dýchacie ťažkosti a astmu.