Ethanolamines – (MEA, DEA, TEA, ETA)

sú prítomné v mnohých spotrebných výrobkoch, od kozmetiky, výrobkov osobnej starostlivosti a čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Etanolamíny sa široko používajú na zahustenie vodnej fázy kozmetiky, udržiavanie zmiešaných zložiek a zvýšenie penivých vlastností. Európska komisia zakazuje dietanolamín (DEA) v kozmetike. Podľa FDA dokončil Národný toxikologický program (NTP) v roku 1998 štúdiu, ktorá zistila súvislosť medzi lokálnou aplikáciou DEA a niektorými zložkami súvisiacimi s DEA a rakovinou u laboratórnych zvierat.