Butoxyethanol

Tiež známy ako 2-butoxyetanol je široko používané rozpúšťadlo. Bezfarebná kvapalina so sladkou vôňou sa používa predovšetkým vo farbách a náteroch a je tiež súčasťou niektorých čistiacich prostriedkov pre domácnosť, kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti. Môže spôsobiť podráždenie pokožky, očí a pľúc.